Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, είχε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής. Στο επίκεντρο της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, βρέθηκε ο συντονισμός της δράσης της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά σε σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος καθώς και η εξέλιξη του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ΠΕΠ Αττικής.

Η Περιφερειάρχης παρουσίασε τον προγραμματισμό της Περιφέρειας Αττικής για το επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας τις προτεραιότητες σε θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πειραιά ενημέρωσε τη Ρένα Δούρου για τις προτάσεις του Δήμου αναφορικά με τα έργα που προτίθεται να εντάξει στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, καθώς και το βαθμό ωρίμανσης τους. Επίσης ο Δήμαρχος Πειραιά τόνισε πως θα προχωρήσει σε Διαβούλευση με τους φορείς της πόλης, έτσι ώστε το σχέδιο που θα υποβάλλει στην Περιφέρεια να είναι πλήρες και ολοκληρωμένο.

Τέλος, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της συναντίληψης, στο πλαίσιο της ισότιμης σχέσης της Περιφέρειας με τους δήμους, για την αποτελεσματικότητα των δράσεων και των παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.