Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των δήμων σχετικά με την ανάγκη υλοποίησης του νέου, αποκεντρωμένου, με δημόσιο χαρακτήρα, δίκαιου και βιώσιμου οικολογικά και οικονομικά μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, ήταν ο στόχος του πρόσφατου διεθνούς συνεδρίου που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ. Στο πλαίσιο αυτό, τα υλικά (χαιρετισμοί, παρεμβάσεις) του διεθνούς συνεδρίου για τη “Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική”, βρίσκονται άμεσα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.