Την ανάγκη να υπερβεί τον τυπικό της ρόλο και να λειτουργήσει ως «επιταχυντής με κριτήριο την αποτελεσματικότητα», κάλεσε την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Τον χαιρετισμό μετέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ερμίνα Κυπριανίδου.

«Οι προσπάθειές μας φέρνουν ήδη αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν εξειδικεύσει ήδη το 54,05% του προγράμματος περίπου 616 εκ. ευρώ, έχοντας εκδώσει προσκλήσεις που αγγίζουν τα 500 εκ. ευρώ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά στον χαιρετισμό της η Περιφερειάρχης.

Ακολουθούν βασικά σημεία του χαιρετισμού:

  • Κατά τον δεύτερο χρόνο υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της προτεραιοποίησης των βασικών επίδικων, το πρώτο από αυτά είναι η επιτάχυνση του προγράμματος. Έχουν πια ολοκληρωθεί οι περισσότερες τομεακές και περιφερειακές αιρεσιμότητες (…) και σήμερα είμαστε σε θέση να καλέσουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης να παίξει ένα δυναμικό ρόλο στις εξελίξεις μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή όλων σας με προτάσεις, ιδέες και επισημάνσεις.
  • Για την Περιφέρεια Αττικής έχει τεράστια σημασία ως μοντέλο διοίκησης η διαβούλευση, η συνεργασία, η διαφάνεια και η εξωστρέφεια.
  • Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το 2014 – 2020 αποτελεί αναμφίβολα το πιο βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο αφενός για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, και αφετέρου για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που δημιουργεί στη χώρα μας η παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση.
  • Αυτό μας υποχρεώνει να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που θα ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, θα στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα βελτιώνουν τις υποδομές σε μια Περιφέρεια που κατοικεί η μισή Ελλάδα, και φυσικά, θα ενισχύουν δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων των ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
  • Στην κατεύθυνση αυτή καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιων άλλων πηγών χρηματοδότησης μπορούμε να αντλήσουμε.
  • Από την πρώτη στιγμή κιόλας είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής, με τα αρμόδια υπουργεία και τις επιτελικές δομές του ΕΣΠΑ, με συλλογικότητες, φορείς, ακόμη και με πολίτες, προκειμένου να πετύχουμε τον πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό και να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.