Χαιρετισμό στην 37η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών απέστειλε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Μεταξύ άλλων, η Περιφερειάρχης τόνισε:

  • Η συνέλευση του ΕΟΑΕΝ διεξάγεται σε μία κρίσιμη περίοδο για την οικονομία της χώρας, μια περίοδο κατά την οποία η έννοια της «νησιωτικότητας» πρέπει να επανανοηματοδοτηθεί δυναμικά, προκειμένου να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
  • Η Περιφέρεια Αττικής ξεχωρίζει για τον έντονο νησιωτικό της χαρακτήρα και δίνει ξεχωριστή σημασία στο σχεδιασμό δράσεων σε αυτό τον ιδιαίτερο χώρο. 
  • Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει παθογένειες δεκαετιών που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη των νησιών της, με έργα και όχι λόγια.
  • Ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία μείωσης της ανεργίας είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας.
  • Μόνον έτσι θα μπορούμε να κάνουμε αξιόπιστα λόγο για νησιωτική επιχειρηματικότητα χρήσιμη για τις τοπικές κοινωνίες και μοχλό ανάπτυξης για την πατρίδα.
  • Με τη βοήθεια και του νέου ΕΣΠΑ, ενεργούμε έτσι ώστε να αναδειχθεί η πλούσια βιοποικιλότητα και πολιτιστική κληρονομιά των νησιών μας, της διαμόρφωσης νέων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και νέων, βιώσιμων, πρακτικών που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.