Γ. Πατούλης: «Οι Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις για να συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας. Καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις προς την Κεντρική Διοίκηση για την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στην αντιμετώπιση του Covid-19»

Στην υπερψήφιση της εισήγησης του Περιφερειάρχη Αττικής, Α’ Αντιπροέδρου της Ένωσης και Προέδρου της Επιτροπής Υγείας, Γ. Πατούλη για την ενίσχυση του ρόλου Περιφερειών στην αντιμετώπιση του Covid -19 προχώρησε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. με εξαίρεση τον Τάσο Τσιαπλέ της Λαϊκής Συσπείρωσης, ψήφισαν υπέρ της εισήγησης του Γ. Πατούλη. Το σχετικό κείμενο θέσεων, το οποίο θα υποβληθεί στους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, προβλέπει συγκεκριμένες προτάσεις μέσω των οποίων θα μπορεί ουσιαστικά να ενισχυθεί ο ρόλος των Περιφερειών στην αντιμετώπιση του Covid -19. Επιπλέον συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί μια Επιτροπή ανά Περιφέρεια προκειμένου να πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση όλων των υγειονομικών συνθηκών και αναγκών ανά Περιφέρεια. Για τη σύσταση των Επιτροπών και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα ενημερωθούν το επόμενο διάστημα με σχετική επιστολή της ΕΝΠΕ, όλες οι Περιφέρειες.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Α. Τζιτζικώστας συνεχάρη τον κ. Πατούλη και όλα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει τονίζοντας ότι από το κείμενο θέσεων που διαμορφώθηκε αναδεικνύεται ότι οι Περιφέρειες διεκδικούν την ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας. 

Γ. Πατούλης: Αναγκαίαηπλήρης χαρτογράφηση των υγειονομικών συνθηκών και αναγκών σε κάθε Περιφέρεια

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της εισήγησής του επισήμανε μεταξύ άλλων ότι:

«Οι Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και  δράσεις για να συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας.  Καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις προς την Κεντρική Διοίκηση για την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στην αντιμετώπιση του Covid 19. Είναι ανάγκη να γίνει πλήρης χαρτογράφηση όλων των υγειονομικών συνθηκών και αναγκών σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, προκειμένου οι Περιφέρειες να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας. Με την καταγραφή των δεδομένων και των ελλείψεων θα μπορεί να υπάρξει επεξεργασία προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων».

Οι  προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας

Οι προτάσεις της Επιτροπής Υγείας της ΕΝ.ΠΕ. για την ενίσχυσητου ρόλου των Περιφερειών και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό δράσεων με στόχο την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας περιλαμβάνουν:

  • Την ανάγκη ενίσχυσης του επιπέδου διαβούλευσης και συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης με τις περιφερειακέςκαι τοπικές αρχές προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για διάφορα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως π.χ. ο αριθμός των κρουσμάτωνκαι να είναι πιο ουσιαστικός ο ρόλος της περιφερειακής διακυβέρνησης στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
  • Την ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοβάθμιων δομών υγείας με στελέχωση προσωπικού, αναβάθμιση του επιπέδου διαβούλευσης και συνεργασία των περιφερειακών αρχών με τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης, με στόχο την αποκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων προς τις τοπικές αρχές.
  • Την ανάγκη να γίνει πλήρης χαρτογράφηση όλων των υγειονομικών συνθηκών και αναγκών σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, με δεδομένο πως κάθε Περιφέρεια έχει διαφορετική υγειονομική συμπεριφορά και διαφορετική πυκνότητα πληθυσμού και προκειμένου οι Περιφέρειες να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας.
  • Τη σύσταση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Περιφερειών της χώρας, η οποία με τη συνδρομή των αρμόδιων περιφερειακών διευθύνσεων υγείας και των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων και άλλων φορέων θα καταγράφει δεδομένα, ελλείψεις και ακολούθως θα επεξεργάζεται προτάσεις για την επίλυση τους.
  • Την ανάγκησυντονισμένης συνεργασίας Κεντρικής Κυβέρνησης, Επιστημόνων και Αυτοδιοικητικών Αρχών στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση σε περίπτωση που βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τρίτο κύμα πανδημίας, ακόμη πιο βαρύ σε σχέση με αυτό που διανύουμε.
  • Την ενεργό συμμετοχή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στο ζήτημα του εμβολιασμού, όσον αφορά το γενικό σχεδιασμό, τον τρόπο και το χρόνο που θα υλοποιηθεί, αλλά και την διαδικασία της έγκαιρης χαρτογράφησης των εμβολιαστικών κέντρων στη χώρα.
  • Την ανάγκη ύπαρξης πρόσθετων μέτρων στήριξης των κλάδων της οικονομίας που δέχονται ισχυρότερο πλήγμα από την πανδημία, με έμφαση στην εστίαση και τον τουρισμό.

Να σημειωθεί ότι για την κατάρτιση του τελικού κειμένου θέσεων το οποίο  διαμορφώθηκε είχε προηγηθεί, με πρωτοβουλία του κ. Γιώργου Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, Α’ Αντιπροέδρου της ΕΝ.ΠΕ. και Προέδρου της Επιτροπής Υγείας, ειδική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Δεκεμβρίου 2020. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Περιφερειάρχες της χώρας, Αντιπεριφερειάρχες Υγείας,  και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών Υγείας των 13 Περιφερειών.

Επισυνάπτεται σχετική φωτογραφία

IMG-7386.jpg JPG 232,14 KB19/08/21 08:05:52