Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την πράξη:  «ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με δυνητικό δικαιούχο το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ “Ο ΕΡΜΗΣ”.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η κατασκευή κτιρίου κατοικίας για την στέγαση δύο Μονάδων Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 10-07-2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31-12-2025, ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 375,35 KB10/07/24 03:58:03
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ZIP 3,21 MB10/07/24 03:58:59