Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την πράξη: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)» με δυνητικό δικαιούχο τον ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 01/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/03/2023, ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 351,71 KB18/01/23 01:50:23