Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την πράξη: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με δυνητικό δικαιούχο τον ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 01/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/05/2023, ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 350,57 KB18/01/23 01:54:23