Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την πράξη: «Συντήρηση Ασφαλτοστρώσεων και επούλωσης Λακουβών στο Οδικό Δικτύου Π.Ε.Α.Α.» με δυνητικό δικαιούχο τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 01/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/03/2023, ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 348,54 KB19/01/23 10:07:11