Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για το Έργο “Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών.”», με δυνητικό δικαιούχο την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 18/07/2022 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 30/09/2022, ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 348,66 KB19/07/22 11:40:37