Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την πράξη: «Δράσεις – εκθέσεις προβολής Περιφέρειας Αττικής» με δυνητικό δικαιούχο το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 28/04/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/12/2025, ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 370,49 KB28/04/23 03:19:59
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ZIP 3,83 MB28/04/23 03:20:38