Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης (Κωδικός Πρόσκλησης: Π90-20, έκδοση 2.0) για την πράξη: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ» με δυνητικό δικαιούχο το ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ. Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιχορήγηση του Δήμου Σπετσών για τη μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλωτά μέσα-πλοία στις Σπέτσες.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 22-03-2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31-05-2024, ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Έκδοση 2.0) PDF 365,62 KB21/03/24 03:04:09