1)Δυτικός Τομέας, Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι

2)Λαϊκή Αγορά Παγκράτι, , Παγκράτι