Χορηγούμε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, διάρκειας ισχύος τεσσάρων (4) ετών, με τα παρακάτω τυπικά στοιχεία:

Επωνυμία: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ

Α.Φ.Μ: 050575750 Δ.Ο.Υ.: Κύμης

Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας (έδρα): Φαίδωνος 58, Δήμος Αγ. Δημητρίου

Αποθηκευτικοί χώροι (δεξαμενές): δεν υπάρχουν

Αποκλειστικός προμηθευτής: Κων/νος – Μιχαήλ Φλώρος, με εγκατάσταση δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης χωρητικότητας 271,5 m3, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 20, Αγ. Ι. Ρέντης

Πρατήριο υγρών καυσίμων: ΟΧΙ

Μέσα μεταφοράς: Για τη μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιείται ένα (1) ιδιόκτητο φορτηγό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΥΝΑ 9275 για το οποίο θα υπάρχει σε ισχύ Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και θα τηρούνται οι όροι της άδειας κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.