Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΓ. ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 3947/5-10-2021, για τη χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (Πωλητή Χονδρικής – Λιανικής). Η δ/νση της εγκατάστασης είναι στη Νέα Ιωνία (οδός Κερασούντος  119, T.K. 142 33) και ο ΑΦΜ της αιτούσας είναι: 997736221.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.