Με το από 13-10-2021 e-mail του (αρ.πρωτ.4299/15-10-2021) ο κος Πολύζος Χαράλαμπος με έδρα επί της οδού Αγ.Δημητρίου 310, στον Δήμο Αγ.Δημητρίου και ΑΦΜ: 053853422, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την χορήγηση άδειας (ανανέωση) πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.