Απόφαση Χορήγησης Αδείας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου στην εταιρεία «GAS OIL WAY COMPANY ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Ε.Ε.» με έδρα επί των οδών 43η και 44η, στο Ο.Τ. 3061, στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.