Απόφαση τροποποίησης και συμπλήρωσης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην ΣΑΚΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ με έδρα επί της οδού Ομήρου 4 στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, διάρκειας ισχύος τεσσάρων (4) [όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ.4245/24-09-2020 (ΑΔΑ: 63ΖΩ7Λ7-ΙΥ2).

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 PDF 380,23 KB19/08/21 07:53:39ΑΠΟΦΑΣΗ