Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2795 / 14-7-2021 αίτηση της  η  εταιρεία  GAS  OIL  WAY  COMPANY ΕΜΠΟΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  Ε.Ε. με έδρα  και ταχυδρομική διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας   επί  των  οδών 43η  και  44η στο  ΒΙΟ.ΠΑ.  Άνω  Λιοσίων και  ΑΦΜ  800709340,  αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής την χορήγηση αδείας Διανομής  εμφιαλωμένου  υγραερίου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.