Έκθεση Υλοποίησης – Αποτίμησης Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ”Στην Αυλή του Κόσμου”» με κωδικό MIS 5002623 που υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠ «Αττική 2014-2020» για τους 18 πρώτους μήνες λειτουργίας.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

 PDF 1,20 MB18/08/21 07:50:12ΕΚΘΕΣΗ