Έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»» με Κωδικό ΟΠΣ 5002543, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», η οποία αφορά στην αξιολόγηση της Πράξης μετά το πέρας των 18 πρώτων μηνών υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

 PDF 1,04 MB18/08/21 07:53:01ΕΚΘΕΣΗ