Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμ.πρωτ.(514449/25.10.2021) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: «Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr (προσβάσιμο μέσω της διαδρομής: Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις / Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί / Ανακοινώσεις, ή μέσω του συνδέσμου https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx).Σύμφωνα με αυτό επιτρέπεται η λειτουργία των Ερασιτεχνικών Σχολών χορού του ΠΔ 457/1983.

Τέλος επισημαίνεται ότι το εν λόγω έγγραφο αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο για το ίδιο θέμα.

Ακολουθεί το συνημμένο: ΥΠΠΟΑ 514449/25-10-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 1,54 MB27/10/21 02:15:29