Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2019, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας εκτέλεσης του έργου, αποφάσισαν τη συνέχεια των Ψεκασμών των Κουνουπιών (προνυμφοκτονιών) με τον 9ο Κύκλο Εφαρμογών, από Δευτέρα 08 Ιουλίου ως εξής :

  1. την διενέργεια της 9ης Εφαρμογής Ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, στις Οικολογικά Προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) της Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο βιολογικό σκεύασμα,
  2. την διενέργεια της 9ης Εφαρμογής Ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση του Έργου, με εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο βιοκτόνο σκεύασμα βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης θα διενεργηθούν εφαρμογές υπολειμματικών ψεκασμών εξωτερικών χώρων, σε κατοικίες μεταναστών εργατών γης που βρίσκονται σε οικισμούς του Δήμου Μαραθώνος, πλησίον του Υδροβιότοπου, Εθνικού πάρκου Σχινιά.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 84,10 KB18/08/21 08:11:31