Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης, την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συγκρότηση:

  1. Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.
  2. Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.
  3. Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.
  4. Τριμελούς Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

 PDF 112,05 KB19/08/21 08:22:46ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ