Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 20/01/2021, ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός έτους :

Α) Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Β) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Γ) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Δ) Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 PDF 139,87 KB19/08/21 08:18:14ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ