Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 Κ.Υ.Α. / ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5486- ΤΕΥΧΟΣ Β’ 12/12/2020 με θέμα ” Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
 
Επισημαίνουμε ότι, στο άρθρο 1, παρ. 1, περίπτωση 8 (σελ. 64670) της επισυναπτόμενης Κ.Υ.Α, προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε- εκπαίδευσης.
 
Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας και το σχετικό ΦΕΚ.
 PDF 123,04 KB19/08/21 08:08:52ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 PDF 526,93 KB19/08/21 08:08:52ΦΕΚ