Σχετικά με την έγκριση από το ΑΣΕΠ, των φακέλων προκήρυξης για στελέχωση των δομών φτώχειας και των Κέντρων Κοινότητας, σας γνωρίζουμε ότι, όπως ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Εργασίας, μετά από παρεμβάσεις και επαφές με το ΑΣΕΠ, έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του ΑΣΕΠ η διαδικασία της επεξεργασίας πινάκων κριτηρίων με τα νομοθετημένα κριτήρια όπως αναφέρονται στο Ν. 4430/16 (άρθρο 74) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τρία υποδείγματα: πρόσκλησης του φορέα, αίτησης του ωφελούμενου και παράρτημα ανακοινώσεων

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page141/page14?_afrLoop=7402984003948083&_adf.ctrl-state=1a1w6mr1kw_38#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fs3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage13.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fasep%26_adf.ctrl-state%3D1a1w6mr1kw_42

Σχετική ενημέρωση, τόσο οι Δήμοι, όσο και οι ΕΥΔ, μπορούν να παίρνουν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΑΣΕΠ:

κ. Σταθοπούλου, τηλ. 21313193326, -356, κ. Καββαδά, τηλ. 2131319351