Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.53080/29-08-2020) με θέμα: “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ 3611/Β΄/ 29-08-2020).

Σημειώνουμε πως τα άρθρα 17 και 18 αφορούν τις δομές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 3611/Β΄/ 29-08-2020 PDF 2,47 MB19/08/21 07:06:04