Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε ο Ν. 4753/2020 (227/Α’), στο άρθρο 54 του οποίου προβλέπεται η “Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων”.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο αυτό, ορίζεται ότι η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των σωματείων παρατείνεται ως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.
ΦΕΚ PDF 325,17 KB19/08/21 07:57:19