ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι την Πέμπτη 12-5-2016 και ώρα 9:00 στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 1ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά που τηρούν τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθμ. 3373/390/20-3-75 (ΦΕΚ 349 Β’) Απόφασης του Υπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για την συγκρότηση της κάτωθι 3μελούς Ειδικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους:

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη προέγκριση της επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης – παραλαβής των σχετικών εργασιών, υπηρεσιών, υλικών και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων καθώς και για τη παραλαβή βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης και παραλαβής πετρελαίου κίνησης για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της ΠΕ Πειραιά.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 186,70 KB18/08/21 01:43:38