Αναστέλλεται έως και τις 19/11/2020 η λειτουργία των παρακάτω Οργανικών Μονάδων της Περιφέρειας Αττικής βάσει της υπ.αριθμ. 63846/09-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ60Ο7Λ7-81Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής σε εφαρμογή του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) αναφορικά με τη Διαχείριση Κρούσματος Λοίμωξης από τον Νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19) στους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα:

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  3. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1539 ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους ψηφιακά, μέσω του Οδηγού του Πολίτη https://www.pattikis.gr για 496 υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και να υποβάλλουν ψηφιακά αιτήματα για 168 υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες στα τηλέφωνα που είναι αναρτημένα στην ενότητα “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” -> “Τηλέφωνα Επικοινωνίας λόγω Εκτάκτων Μέτρων

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ PDF 223,26 KB19/08/21 07:48:01