Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 863846/9-11-2020 (ΑΔΑ Ψ60Ο7Λ7-81Φ) απόφασης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Αττικής περί προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της λήψης μέτρων πρόληψης για τη διασπορά του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σας γνωρίζουμε ότι η χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης, από 09/11/2020 έως και 19/11/2020, θα πραγματοποιείται από τα τμήματα Γραμματείας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων.

Η χορήγηση της επισημείωσης της σφραγίδας της Χάγης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και προγραμματισμένου ραντεβού και θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του κοινού με τα Τμήματα Γραμματείας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αποστολής έγγραφου αιτήματος ή τηλεφωνικής επικοινωνίας (κατά τις ώρες 8:00 -15.00) ως ακολούθως:

Διεύθυνση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών:anaptyksiat1@patt.gov.grή στο τηλέφωνο επικοινωνίας στον αριθμό 213- 2100402

Διεύθυνση Ανάπτυξης Νοτίου Τομέα Αθηνών:anaptyksint1@patt.gov.grή στο τηλέφωνο επικοινωνίας στον αριθμό 213- 2100186

Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανατολικής Αττικής:danaptiksi.anat@patt.gov.grή στο τηλέφωνο επικοινωνίας στον αριθμό 213-2005310

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δυτικής Αττικής:anap.peda@patt.gov.grή στο τηλέφωνο επικοινωνίας στον αριθμό 213- 2047088

Διεύθυνση Ανάπτυξης Πειραιώς & Νήσων:danaptixis.pn@0291.syzefxis.gov.grή στο τηλέφωνο επικοινωνίας στον αριθμό 213- 1602178