Το Στρατηγικό Σχέδιο 2014-2019 της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί την Ά Φάση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 και αποτυπώνει το αναπτυξιακό όραμα για την Περιφέρεια Αττικής κατά την περίοδο 2014-2019 καθώς και η εξειδίκευσή του σε Αναπτυξιακές Προτεραιότητες και περαιτέρω σε Στρατηγικούς Στόχους.

Ειδικότερα στόχος του είναι να προσανατολίσει την επιχειρησιακή δράση της Περιφέρειας στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων, με την οικοδόμηση ενός βιώσιμου περιφερειακού οικονομικού-κοινωνικού μοντέλου και στην ανάσχεση-αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της ύφεσης- στο μέτρο που της αναλογεί-, οι οποίες και μετέβαλλαν δραματικά τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας.

Αποτελεί προϊόν επεξεργασίας των αποτελεσμάτων έρευνας ερωτηματολογίου, που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και άλλων δευτερογενών πηγών και στοιχείων, καθώς και εκτεταμένης διαβούλευσης με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας αλλά και με ΟΤΑ Α΄ βαθμού, φορείς και συλλογικότητες για επιμέρους θέματα που περιλαμβάνει (π.χ. Φόρουμ Δυτικής Αττικής και θέματα Ρομά, ΠΕΣΔΑ -Δημόσια Διαβούλευση, Τρία workshops επιχειρηματικής ανακάλυψης κ.λ.π.).

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει την ανάλυση τεσσάρων (4) Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων – Θεματικών Αξόνων του σχεδιασμού:

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2014-2019 της Περιφέρειας Αττικής τίθεται σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση έως και την 16/5/2016.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση αποστέλλοντας τα σχόλια ή τις προτάσεις σας στο mail: stratig.diavouleusi@patt.gov.gr

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ZIP 11,70 MB19/01/22 12:34:16
ΣΥΝΟΨΗ PDF 120,79 KB18/08/21 01:41:31