ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 15/11/2019  έως 18/11/2019

15/11/2019 17:00 με 21:00
16/11/2019 & 17/11/201910:00 με 20:00
18/11/201910:00 με 18:00

ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Προϊόντα και υπηρεσίες κατασκευής, ανακαίνισης, εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης ξενοδοχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

DEMAND CUSTOMIZE MARKETING MON.  E.Π.Ε.
Λ. Αθηνών  233,  Χαϊδάρι, Τ.Κ. 124 61