Παράταση αιτήσεων μέχρι την Κυριακή 08-10-2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συμμετάσχει στο «9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας» που θα διεξαχθεί στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2017 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Το εν λόγω Φεστιβάλ έχει σαν στόχο την προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού και των προϊόντων μέλισσας, διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.    

Η τιμή ανά τ.μ. ανέρχεται στο ποσό των 100 € (πλέον Φ.Π.Α). Η Περιφέρεια Αττικής θα επιδοτήσει το κόστος ενοικίασης του χώρου του περιπτέρου κατά 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% θα το επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι εκθέτες (50 €/τ.μ.).

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ή η δραστηριότητα της επιχείρησης να συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής. Επιπλέον, θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών και θα προηγηθούν οι εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Μετά την λήξη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και εφόσον υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών (τουλάχιστον 9 εκθέτες), η Περιφέρεια Αττικής θα δρομολογήσει τη συμμετοχή της στο «9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας». Διευκρινίζεται ότι η επιλογή της θέσης που θα καταλάβει η κάθε επιχείρηση εντός του περιπτέρου της Περιφέρειας θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Ως εκ τούτου καλούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου, που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και την 01/10/2017 με αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr ή στο fax της υπηρεσίας 2132065020. (Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είτε παράγει είτε τυποποιεί -μεταποιεί  το προϊόν της εντός της Αττικής (π.χ άδεια λειτουργίας σε ισχύ, τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο συνάγεται ότι η παραγωγή, η μεταποίηση ή η τυποποίηση γίνεται στην Αττική)
  2. την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο και σφραγισμένη με την σφραγίδα της επιχείρησης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 51,50 KB18/08/21 03:44:45
ΑΙΤΗΣΗ DOC 34,50 KB18/08/21 03:44:45