Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εφαρμογή του δέκατου τέταρτου (14ου) κύκλου προνυμφοκτονίας από εδάφους στην Π.Ε.Δ.Α θα πραγματοποιηθεί στις 02/8/2021 στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων και στις 03/8/2021 στις περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής.

 PDF 94,33 KB19/08/21 10:16:03ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ