Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εφαρμογή του δέκατου έκτου (16ου) κύκλου προνυμφοκτονίας από εδάφους στην Π.Ε.Δ.Α θα πραγματοποιηθεί στις 19/8/2021 στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων και στις 20/8/2021 στις περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 94,29 KB19/08/21 05:36:21ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ