Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εφαρμογή του εικοστού (20) κύκλου προνυμφοκτονίας από εδάφους στην Π.Ε.Δ.Α θα πραγματοποιηθεί την 1/10/2021 στις περιοχές των Δήμων ΜάνδραςΕιδυλλίας και Μεγάρων και την 4/10/2021 στις περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 0,00 01/10/21 10:10:46211001_20os_PE_DA.pdf