Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ρέματος Τσαλαβούτα από την οδό Κροντήρη έως την οδό Ευρίπου του Δήμου Περιστερίου (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 473054.345 και Υ = 4205481.184 έως Χ = 473146.684 και Υ = 4205410.54) (ΑΥΤΟΨΙΑ)(ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ρέματος από την Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 470341.464 και Υ = 4205253.737 έως Χ = 470447.959 και Υ = 4205023.549) (ΑΥΤΟΨΙΑ) (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)