Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 2 μεγάλων δέντρων από το ρέμα  στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα του Δήμου Βύρωνα (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από  Χ = 480286.796 και Υ = 4200678.322 έως Χ = 480098.941 και Υ = 4200704.251) (ΑΥΤΟΨΙΑ)(ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)