Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα από 2/11/2020 έως 7/11/2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων του Δήμου Μαραθώνα ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ:

  • ΡΕΜΑ ΟΙΝΟΗΣ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 499884.43 και Ψ: 4219261.705 έως Χ: 495926.255 και Ψ: 4222998.688

Επιπλέον, ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού στους Δήμους Αχαρνών, Μαραθώνα και Ωρωπού ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:

  •  ΡΕΜΑ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 475648.548 και Ψ: 4216659.268

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ:

  • ΡΕΜΑ ΚΛΕΦΤΩΝ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 498049.673 και Ψ: 4211512.176 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:

  • ΡΕΜΑ ΑΣΩΠΟΣ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 478439.908 και Ψ: 4240955.994  

Για το επόμενο χρονικό διάστημα δηλαδή από 16/11/2020 έως 20/11/2020, σύμφωνα με τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ της αρμόδιας υπηρεσίας και του αναδόχου, οι εργασίες καθαρισμού θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε τμήματα των ρεμάτων των Δήμων Ωρωπού, Αχαρνών, Παλλήνης και Σαρωνικού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ