Προκήρυξη της Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών με την οποία καθορίστηκε ημερομηνία ψηφοφορίας στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών η 27η Νοεμβρίου 2020, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

 PDF 127,58 KB19/08/21 07:34:50ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ