Προκήρυξη της Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής Μονίμων Υπαλλήλων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών με την οποία καθορίστηκε ημερομηνία ψηφοφορίας στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών η 20η Νοεμβρίου 2020, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των Μονίμων Υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

 PDF 88,44 KB19/08/21 07:33:20ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ