Πρόσκληση  υποβολής προσφοράς συντήρηση – επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά, του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά και του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, για ένα (1)  έτος, συνολικού προϋπολογισμού  24.000,00 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προσφορά να κατατεθεί ή να αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην  Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 185 45 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, μέχρι την Παρασκευή 8/10/21 και ώρα 13.00 μ.μ.