Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Την Τρίτη,  05 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για ένα (1) άγονο δρομολόγιο που αφορά υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών σχολείου της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο κολυμβητήριο, κατά το δεύτερο σχολικό τρίμηνο, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης.  

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα στοιχεία του δρομολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 64,00 KB18/08/21 07:23:17