Καλούνται την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 09:30 π.μ. (αλλαγή ημερομηνίας), τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολείων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, κατά το πρώτο σχολικό τρίμηνο, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 606,30 KB18/08/21 07:01:08
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ PDF 41,19 KB18/08/21 07:01:08