Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 29/1/2019 και ώρα 9:30 μμ θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Δυτικής Αττικής για 10 μέρες, για την κάλυψη των αναγκών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης Γ΄ τριμήνου σχολικού έτους 2018-2019 σύμφωνα με την υπ. αρ. 80/2019(ΑΔΑ:ΩΡΙΤ7Λ7-ΓΘΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 861,85 KB18/08/21 07:21:42