Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Την Τρίτη, 17-04-2018 και ώρα 12:00, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση ενός (1) δρομολογίου μεταφοράς μαθητών.    

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία του δρομολογίου.

 PDF 630,88 KB18/08/21 04:32:12ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ