Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 20/3/2018 και ώρα 11:00 μμ θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Δυτικής Αττικής για 10 μέρες και όχι πέραν της 30ης/6/2018, για την κάλυψη των αναγκών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης σχολικού έτους 2017-2018 σύμφωνα με την υπ. αρ. 647/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο με τον πίνακα των δρομολογίων.

 PDF 842,58 KB18/08/21 04:27:32ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ