Διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, στα κολυμβητήρια, για το β΄ Τρίμηνο, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης, η ανάγκη των οποίων προέκυψε μετά την προκήρυξη των επιμέρους σχετικών διαγωνισμών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (1/2016, 2/2016 και 1/2017 Διακ.) έως τη λήξη του β΄τριμήνου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)  και ύστερα από την αριθ. 507/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα  δρομολόγια του συνημμένου πίνακα,  να προσέλθουν την Τρίτη 06/03/2018 και ώρα 12:30 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ.Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο με τον πίνακα των δρομολογίων.

 PDF 194,49 KB18/08/21 04:24:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ